top of page
17919496897548578.jpg

Nordre Brevig gård

Litt om gården..

Nordre Brevig gård er på 260 mål dyrket mark og 1200 mål skog. Nordre Brevig gård ligger ved den bredeste vika ved Lyseren på Enebakk siden. Det antas at det har vært bebyggelse her siden tidlig jernalder. Lyseren er et oppkomme-vann med svært lite tilsig fra bekker og andre vann. Vi er heldig å ha edelkreps i en oppadgående bestand i Lyseren. Vi er opptatt av å ivareta denne og vannkvalitetene i Lyseren igjennom tiltak i hvordan vi driver jorden. Det gjør at edelkrepsen igjen trives. Lyserens vannkvalitet ligger på god til svært god. 

Original.png
17876040598793557.jpg
18036359530246647.jpg

Slekten Jacobsen har bodd her siden 1877 og drevet gården med dyr i alle år. Flere gode kulturbeiter og skogsbeiter brukes også i dag til ammeku besetningen som er på ca 36 ammekuer med kalv. Vi fôrer frem kalven selv. Vi forpakter 190 mål fra nabogårder og driver tilsammen 450 mål i grasproduksjon.  

Vi leier ut feriehus og driver Inn på tunet gård m.m. 

Vi leier ut Bermerdu badeplass til kommunen slik at kommunens innbyggere og besøkende kan nye den vakre perlen Lyseren er.

 I dag driver Merete og Lasse gården sammen og vi har et felles ønske om å overlate gården videre i best mulig stand på alle måter. 

Stablet trestokker

Tlf

+47 975 28 423

+47 926 31 452

E-post

Følg oss på 

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page